De Nya Moderaternas uppgång och fall

Nya Moderaterna. Foto: Wikimedia Commons.

Under Fredrik Reinfeldts regeringstid 2006-2014 nådde Moderaterna några av sina bästa valresultat någonsin och Alliansen regerade två mandatperioder i sträck. Detta är unikt i modern svensk borgerlig politik. Efter valet 2014 har Moderaterna förlorat allt fler väljare och utkämpar flera interna strider. Hur kunde det gå så här?

Låt oss backa bandet till 1993 då bankkrisen rasade för fullt. Fredrik Reinfeldt var då 28 år, ordförande för MUF och hade nyligen blivit invald i riksdagen. Det året gav Reinfeldt ut boken Det Sovande Folket i vilken han argumenterar för ett ultraliberalt samhälle med kraftiga skattesänkningar och stora inskränkningar i välfärdssystemen. I boken finns flera anmärkningsvärda citat, varav det mest berömda är:

”Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd”.

På senare år har Reinfeldt tagit avstånd från boken och den är i det närmaste omöjlig att få tag på i bokhandlar och bibliotek. Den finns dock att ladda ner gratis här.

Under åren 1996-1997 drev Fredrik Reinfeldt, Ulf Kristersson och MUF linjen att Sverige borde ha fri invandring. De konservativa Moderaterna verkade dock vid den tiden fortfarande för ett restriktivt flyktingmottagande. Dåvarande partiledaren Bo Lundgren avslöjade nyligen i en uppmärksammad radiointervju följande:

”Skälet till att Ulf Kristersson och hans del av ungdomsförbundet och många andra hade sin inställning var att man ville krossa det svenska välfärdssystemet. Det ville ju Fredrik också i sin bok ‘Det sovande folket’. Det är lite hemskt att säga det men delvis förespråkade man en fullkomligt fri invandring till Sverige för att vi då inte skulle kunna bibehålla väldigt mycket av de här av de här olika förmånerna. Då skulle människor tvingas att försörja sig själva eller inte klara sig själva.”

Att en före detta partiledare har avslöjat detta om sina kollegor är inget mindre än en sensation. Dock tystades detta exceptionella avslöjande ner av massmedia i enlighet med deras policy om agendasättande journalistik. Samme Bo Lundgren avgick efter Moderaternas stora nederlag i valet 2002. I oktober 2003 valdes Reinfeldt till partiledare och två år senare lanserade han ”De Nya Moderaterna”. Med aggressiva jobbskattesänkningar och förmånliga ROT/RUT-avdrag ville de attrahera de stora gruppen medelklassväljare; med Alliansen ville de visa på stabilitet inom det borgerliga blocket. Bakom kulisserna putsade kommunikationschefen Per Schlingmann på Moderaternas nya varumärke i samarbete med PR-byråer, liberala tidningar och tankesmedjor som Timbro. År 2006 vann Moderaterna och Alliansen en jordskredsseger och bildade regering. Förutom stora skattesänkningar såldes även flera kommunala och statliga fastigheter, företag och instititioner ut till underpriser, vilket de privata ägarna därefter kunde sälja vidare med god förtjänst – allt i linje med den liberala linje som Reinfeldt och MUF hade stakat ut på 1990-talet. År 2008 bröt så den stora bolånekrisen ut och Sverige framstod som ett ekonomiskt föredöme i internationella sammanhang under de kommande krisåren. Vad som inte framgick av den ekonomiska statistiken var att Alliansen hade börjat redovisa BNP i absoluta tal, medan BNP per capita (som normalt används som mått) faktiskt minskade. Tino Sanandaji skriver på sin blogg:

”Sju år med negativ BNP-tillväxt saknar motstycke i svensk efterkrigstid. Det finns på samma sätt ingen åttaårsperiod med lägre BNP-tillväxt än åren 2006-2014. Det är ett fascinerande tecken i samtiden att Reinfeldt och Borg tilläts utmåla den sämsta perioden i mannaminne som någon sorts gyllene tillväxtepok. […] Anders Borg skämdes väl för att berätta att tillväxten i BNP per capita mellan 2006-2014 låg på föga imponerande 0.3%. Mätt från 2007 var tillväxten negativ.”

År 2010 kom Sverigedemokraterna in i riksdagen. Året därpå slöt Alliansen den migrationspolitiska uppgörelsen med Miljöpartiet, vilket är det enda riksdagsparti förespråkar fri invandring. Åren därpå ökade invandringen till Sverige markant. Den konspiratoriskt lagde kan misstänka att denna ökning var en ”hämnd” för att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, samt att Reinfeldt då såg sin chans att överlasta välfärdssystemen med kostsam asylinvandring. Under de kommande åren smalnade den politiska och mediala åsiktskorridoren av. Tobias Billström, dåvarande moderat integrationsminister, gick år 2013 ut i pressen och talade om att volymerna av invandrare borde ses över:

“Sverige är det tredje landet i EU att ta emot flest invandrare. Vi är ett litet land som gör en väldigt stor insats. Integrationen påverkas väldigt mycket av mängden människor som kommer till Sverige. Gruppen kan aldrig bortse från det. Därför måste vi diskutera volymerna.”

Det kan tyckas rimligt att ett lands invandring borde kunna diskuteras öppet i en modern demokrati, på samma sätt som skola och sjukvård kan debatteras och prioriteras. Men icke; mediedrevet lät inte vänta på sig. Längst gick Malin Ullgren i denna artikel i DN:

”Men så är det hans (Reinfeldts) alldeles egen migrationsminister och partikamrat Billström som om och om igen har lagt sig omlott med Sverigedemokratiska hållningar. Uttalat fientligheter gentemot invandrare och flyktingar, som Reinfeldt ibland har ”distanserat” sig ifrån, som det heter när politikers beteenden analyseras.”

I sitt sommartal under valrörelsen 2014 höll Reinfeldt sitt berömda tal om att ”vi måste öppna våra hjärtan”. Det talet kom som en överraskning för de allra flesta moderata valarbetare som inte visste hur du skulle hantera väljarnas frågor. Det talet förmodas ha bidragit till Moderaternas stora nergång i valet 2014, då ett stort antal väljare bytte till Sverigedemokraterna. Reinfeldt avgick på valnatten och senare utnämndes Anna Kinberg Batra till partiledare. Sedan dess har Moderateras skakats av flera interna stridigheter.

Decemberöverenskommelsen (DÖ), som syftade till att stänga ute Sverigedemokraterna ur budgetprocessen, har mötts av hård kritik från flera moderater. Riksdagsledamöten Finn Bengtsson vägrade till exempel att inte rösta på Alliansens budget, något som han fick utstå vuxenmobbning för i riksdagsgruppen. Detta är ett tecken på att Moderaterna är ett hårt toppstyrt parti, medan den demokratiskt tillsatta riksdagsgruppen har reducerats till ett ”knapptryckarkompani”. Vidare har de moderata länsförbunden i Östergötland, Bohuslän och Jämtland yrkat på att DÖ ska överges.

Moderaterna fortsätter alltjämt att tappa väljare till Sverigedemokraterna. I de senaste mätningarna från Yougov (augusti 2015) och Sentio (september 2015) är Sverigedemokraterna numera största parti och Moderaterna tredje största parti. Signalen från opinionsmätningarna är tydlig: Moderaterna bör överge den ultraliberala linjen och åter bli ett mer konservativt parti med restriktiv invandringspolitik. Moderaterna har skickat upp några testballonger i den riktningen. Bland annat har de föreslagit i en debattartikel att det organiserade tiggeriet ska förbjudas. Men när Sverigedemokraterna strax därpå kopierade Moderaternas förslag till en riksdagsmotion valde Moderaterna dock att inte rösta på sina egna förslag, så än så länge är det tydligen inte skarpt läge för en ny politik.

Vad tycker då den nya partiledaren Anna Kinberg Batra om en mer konservativ gammelmoderat politik och restriktiv invandring? Hittills har hon tillhört den liberala falangen inom Moderaterna. År 2001 skrev hon tillsammans med fem andra moderater en riksdagsmotion om hög invandring med titeln “Rimmar illa med den svenska välfärdsstaten“. I denna riksdagsmotion står det bland annat:

“I dag nekas tusen och åter tusen människor inträde till vårt land, vilket är mycket olyckligt – såväl för individen som för det svenska samhället. […] Tyvärr är den svenska välfärdsstaten inte anpassad och designad för global ekonomi och fri rörlighet.”

De Nya Moderaterna går igenom sin största kris i mannaminne och står inför utmaningar av bibliska proportioner. Den ultraliberala linjen attraherar uppenbarligen allt färre väljare, som har tröttnat på att Sverige håller på att förvandlas till ett USA i miniatyr, medan den liberala partiledningen (än så länge) toppstyr partiet. Moderaterna lär gå en stormig mandatperiod till mötes.

One thought on “De Nya Moderaternas uppgång och fall”

  1. Jag tycker att det här med DN och propagandan påminner rätt så mycket om radikal feminismens framtåg. Till exempel, Anita Sarkessian och hennes följare kontrollerar all gaming websiter (förutom Escapist). Tidningar skriver också extremt positivt om galningar som Fi! och sveper sanningen under mattan.

Comments are closed.

%d bloggers like this: