Om missbruket av adjektiv och epitet

Raymond Carver.

Några av världens främsta författare har haft som signum att skriva kort, koncist och sparsmakat. Varje ord ska fylla sin funktion – till och med det som utelämnas bör ha ett syfte. Mästare som Anton Tjechov, Raymond Carver och nobelpristagaren Ernest Hemingway skrev sina romaner och noveller efter dessa principer. Framförallt undvek dessa författare adjektiv, adverb och epitet i största möjliga utsträckning.

Fortsätt läsa Om missbruket av adjektiv och epitet

Sverige går i Nederländernas fotspår

Igår kväll stängdes vallokalerna i Nederländerna. Enligt den första vallokalsundersökningen har den regerande premiärministern Mark Rutte fått 31 mandat och därmed utropats till valets vinnare. Geert Wilders parti PVV fick 19 mandat, vilket är en ökning med fyra mandat. Ökningen för PVV blev inte så stor som förväntat – å andra sidan har de borgerliga partierna anpassat sin retorik och politik till PVV. För att förstå det nuvarande politiska läget i Nederländerna bör man studera den historiska utvecklingen sedan 1990-talet. En sådan analys är intressant, för Sverige har mycket att lära av utvecklingen i Nederländerna.

Fortsätt läsa Sverige går i Nederländernas fotspår

Islamiska Statens manifest: Black Flags From Rome

Den övergripande planen i Islamiska Statens manifest kan sammanfattas med tre ord: Rom ska erövras. Till att börja med finns det en historisk förklaring till dessa erövringsplaner; under medeltiden var stora delar av södra Europa muslimskt, men runt 1400-talet drevs muslimerna ut av de kristna styrkorna. Den största segern för kristendomen i södra Europa inträffade i Granada år 1492 då det nuvarande Spanien slutgiltigt kristnades. Detta har lett till en revanschlusta som sträcker sig flera hundra år tillbaka: jihadisterna vill helt enkelt återta och islamisera de forna kolonierna i södra Europa.

Fortsätt läsa Islamiska Statens manifest: Black Flags From Rome

Hur Islamiska Statens terrornätverk byggdes upp

Den Islamiska Staten gav i januari 2015 ut manifestet Black Flags From Rome som beskriver deras strategier för terrorism, infiltration och ett partiellt maktövertagande i Europa. Manifestet ger en skrämmande och unik inblick Islamiska Statens ideologi och deras planer för Europa. Boken innehåller bland annat en historisk genomgång av terrorister och organisationer som på olika sätt har inspirerat till eller bidragit till att bygga upp Islamiska Statens terrornätverk.

Fortsätt läsa Hur Islamiska Statens terrornätverk byggdes upp

Trump syftade på Fox News i #lastnightinsweden

Igår (18 februari lokal tid) höll Donald Trump ett tal i Melbourne i Florida där han varnade för en allt för omfattande invandring till Europa från muslimska länder. Bland annat pekade han på terrordåden som har drabbat Bryssel och Paris. Dessutom kommenterade han utvecklingen i Sverige:

”You look at what’s happening last night in Sweden. Sweden! Who would have believed this? Sweden! They took in large numbers that have problems they never thought possible.”

Fortsätt läsa Trump syftade på Fox News i #lastnightinsweden

Islamiska Staten har infiltrerat vänstern

I januari 2015 gav Islamiska Staten ut manifestet Black Flags From Rome som beskriver deras strategi för terrorism, infiltration och ett partiellt maktövertagande i Europa. Det framgår av boken att ledarskiktet inom Islamiska Staten vet väldigt väl hur de ska utnyttja västs svaga punkter för att kunna påverka samhället och flytta fram sina positioner. Boken ger en skrämmande och unik inblick Islamiska Statens ideologi och deras planer för Europa. Det mest kontroversiella avsnittet är hur Islamiska Staten systematiskt infiltrerar och samarbetar med vänsterextrema grupper och partier i västvärlden.

Fortsätt läsa Islamiska Staten har infiltrerat vänstern

Hur islamiseringen påverkar Sverige

Andelen muslimer i Sverige har ökat dramatiskt de senaste åren i takt med den rekordstora invandringen från muslimska länder i Mellanöstern och Afrika. Om man räknar på asyl- och anhöriginvandringen sedan 2010 blir resultatet att andelen muslimer i Sverige 2017 är 7-8%. Denna siffra är dock i underkant; om man även räknar med arbetskraftsinvandring, ”övriga anhöriginvandring”, alla illegala invandrare och ökad fertilitet bor det uppskattningsvis 12% muslimer i Sverige 2017.

Fortsätt läsa Hur islamiseringen påverkar Sverige

SvD underskattar andelen muslimer i Sverige

I december 2016 publicerade Svenska Dagbladet en artikel med titeln ”Globalt fenomen: Andelen muslimer överskattas”. Tesen i artikeln är att folkopinionen i de flesta länder, inklusive Sverige, överskattar andelen muslimer. Dels har man utgått från en opinionsmätning gjord av Ipsos som har mätt hur människor i 40 länder uppskattar andelen muslimer i respektive land; dels har man utgått från en rapport av Pew Research om hur stor den muslimska befolkningen är i respektive land.

Fortsätt läsa SvD underskattar andelen muslimer i Sverige

The Clash Of Civilizations –
Konflikter och allianser

Det natursköna Kashmir. Där rasar en konflikt mellan tre civilisationer. Foto: Freeimages.com.

Enligt Samuel Huntington kan konflikter mellan olika civilisationer manifesteras på två olika sätt: storskaliga konflikter mellan suveräna stater (core state conflicts) eller småskaliga dispyter längs lokala konfliktlinjer (fault line conflicts).

Fortsätt läsa The Clash Of Civilizations –
Konflikter och allianser